//////

Dogodny do badania u ludzi jest rytm różnych elementów czynności nerek, np. wytwarzania moczu lub wydalania poszczególnych jego składników. Podobieństwo przebiegu dobowego rytmu czynności wydalniczych, mi­mo znacznych różnic w aktualnym rozkładzie zajęć w ciągu dnia, prze­mawia za słusznością wyrażonego wyżej przypuszczenia, że choć u podłoża rytmu dobowego szeregu funkcji może leżeć naprzemienność okre­sów aktywności i spoczynku (obie grupy badanych były aktywne w ciągu dnia i odpoczywały w ciągu nocy), wpływ ten zostaje w ciągu życia utrwalony na tyle, iż okresowe zmniejszenie lub przesunięcie w czasie faz aktywności i spoczynku nie narusza w istotnym stopniu typowej periodyki funkcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *