//////

Każdy człowiek, państwo, kraj dąży do uzyskania jak największej ilości dóbr materialnych, ponieważ to właśnie ich ilość świadczy o statusie materialnym, pozycji społecznej i jest oznaką sukcesu. Jednak w dobie znaczącego rozwoju technologii informacyjnej niezwykle ważnym dobrem niematerialnym pożądanym przez społeczeństwo stała się informacja. Społeczeństwo informacyjne powstało w wyniku rozwoju usług określanych mianem 3P, czyli przetwarzanie, przesyłanie i przechowywanie informacji. Utworzenie takiego państwa miało jeden zasadniczy cel określany jako narodowy dotyczący informatyzacji kraju, co spowoduje podniesienie rozwoju intelektualnego danego państwa, uzyskanie wiedzy na wysokim poziomie dostępnej każdemu obywatelowi w każdym momencie, w dalszym etapie uprzemysłowienie kraju przy wykorzystaniu technologii informatycznych i znaczny wzrost dóbr materialnych. Wprowadzenie tego projektu zagwarantował rozwój nowoczesnych usług w takich sektorach działalności państwa jak bankowość, finanse, telekomunikacja, zarządzanie, metody badawcze i co najważniejsze rozwój Internetu, który na dzień dzisiejszy jest niezastąpionym narzędziem komunikacji ogromnej liczby społeczeństwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *