//////

Jednym z najszerszych społeczeństw, o jakich dziś mowa jest społeczeństwo obywatelskie. Jest to pojęcie, jakie można uznać za wieloznaczne, bowiem istnieje wiele definicji na ten temat. Najczęściej, kiedy mówimy o społeczeństwie obywatelskim mamy na myśli jego sferę ekonomiczną. Sfera ta najczęściej dotyczy handlu, czyli obszaru swobodnej wymiany dóbr i usług. Dodatkowo, kiedy mówimy o społeczeństwie obywatelskim mamy na myśli także jego funkcję polityczną. W jej obrębie, bowiem istnieje bardzo wiele instytucji, jakie to kierują życiem potencjalnych obywateli. Instytucje te sprawiają, że każdy człowiek może w pewien sposób uczestniczyć w życiu politycznym, oraz móc podejmować w tej dziedzinie pewne decyzje. Społeczeństwo obywatelskie znane było już w czasach starożytnych zaś pojęcia tego po raz pierwszy użyli John Lock i Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Taka funkcja społeczeństwa ma bardzo wiele funkcji, jednakże powszechnie uważa się, że może ona dawać poczucie bezpieczeństwa, równości, oraz wolności wobec wszystkich obywateli w danym państwie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *