//////

Występowanie wielokulturowości na terenach pogranicznych jest zjawiskiem oczywistym. Składa się na to wiele procesów politycznych, jak i socjologicznych. Z tego powodu coraz częściej słyszy się o współpracy kulturowej różnych przedstawicieli danych kultur. Coraz częściej scena polityczna danych regionów polski stawia na kultywowanie tradycji i obyczajów danych terenów. Jest to spowodowane powracającą modą folklorystyczną, której historie sięgają życia naszych pierwszych przodków. Tereny pogranicza są o tyle specyficzne, że mogą szczycić się społecznościami wielokulturowymi, które żyją w tolerancji i obustronnym zrozumieniu. W momencie zamykania budżetów państwowych na cele kulturowe, często sami mieszkańcy działają w takim kierunku. Najczęściej członkami takich społeczności są seniorzy, którzy marzą o przekazywaniu tradycji swoim wnukom, a nawet prawnukom. Społeczeństwa pograniczne są charakterystycznym typem ludzi o specyficznej mentalności i stylu bycia. Jednakże wydają się najciekawszymi grupami społecznymi naszego kraju.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *